Persoanele fără adăpost vor beneficia de servicii de cazare şi reintegrare socială

Executivul a aprobat astăzi Regulamentul–cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului adăpost de noapte pentru persoanele fără adăpost și Standardele minime de calitate pentru serviciile prestate în cadrul acestuia. Potrivit proiectului, cetățenilor aflați în dificultate li se va oferi cazare pe timp de noapte, alimentație, vestimentaţie, dar și asistență în vederea reintegrării sociale. Totodată, în cadrul…

Premierul solicită instituțiilor publice să efectueze achizițiile prin sistemul electronic

În ședința de astăzi a Cabinetului de miniștri, prim-ministrul Pavel Filip a solicitat tuturor instituțiilor guvernamentale să facă procurările prin sistemul electronic de achiziții publice – MTender. Premierul a specificat că trecerea la sistemul electronic de achiziții publice este prevăzută de Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020. Platforma MTender a…

Moldova trece la normele europene de clasificare a deşeurilor

În cadrul şedinţei de astăzi, Cabinetului de miniştri a aprobat lista completă a deşeurilor, în contextul transpunerii în legislaţia naţională a actelor normative ale Uniunii Europene la capitolul „Mediu” şi gestionarea deşeurilor. Documentul reprezintă un clasificator în categorii şi sub-categorii a deşeurilor, inclusiv cele periculoase, conform unor coduri stabilite în UE, ceea ce va permite…

Executivul a aprobat numirea în funcţie a noi ambasadori

În cadrul şedinţei de astăzi a Cabinetului de miniştri, au fost numiţi în funcţie ambasadori noi din partea Republicii Moldova. Astfel Lilian Darii va fi Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, Denis Jelimalai – în Republica Populară Chineză,  Serghei Mihov – în Republica Lituania, Tatiana Pârvu – în Regatul Țărilor de…

Noi măsuri pentru dezvoltarea controlului financiar public intern

În scopul consolidării gestionării finanţelor publice pe baza principiilor bunei guvernări, Executivul a aprobat astăzi Programul de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia. Prin implementarea acestor documente, Guvernul urmărește eficientizarea administraţiei publice, diminuarea birocrației, minimizarea riscurilor de corupție, oferirea serviciilor de calitate pentru cetăţeni și…

Subzona Economică Liberă Căușeni va fi modernizată

În anul 2018 Filiala Căușeni a Zonei Economice Libere Bălți va fi renovată prin construcţia reţelelor, comunicaţiilor, drumului de acces şi amenajarea teritoriului. În acest scop, Cabinetul de miniștri a decis astăzi includerea proiectului „Oportunităţi pentru atractivitatea investiţională în economia Regiunii de Dezvoltare Sud” în lista proiectelor prioritare, finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională…