Guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă de excludere din articolele 50 și 51 ale Constituției Republicii Moldova a cuvintelor „handicapați” şi „handicapate” și substituirea acestora cu termenul „cu dizabilități”.

Prin aceste modificări, prevederile Constituției Republicii Moldova vor fi ajustate la legislația internațională și națională care a fost deja modernizată. Acesta este un angajament asumat prin ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi ale Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, adoptată în martie 2012.

Anterior, în scopul ajustării legislației naționale la prevederile Convenției ONU au fost aprobate modificări și completări la acte normative din diferite domenii, fiind eliminată terminologia discriminatorie.