Executivul a aprobat acordarea, în anul 2018, a șapte Burse de excelenţă ale Guvernului în valoare de 2500 de lei fiecare şi a altor șase Burse nominale (pe domenii) a câte 2000 de lei, pentru studenții doctoranzi.

În total, la concurs au participat 21 de studenți din cadrul a șase instituții de învățământ organizatoare de studii superioare de doctorat. Dosarele au fost evaluate de cinci grupuri de experți, selectați conform domeniului științific și programelor de doctorat prezentate.

Pentru a spori pe viitor rata de participare la concurs, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a propus repartizarea proporţională a Burselor între cele șase domenii ştiinţifice stabilite, precum și acceptarea dosarelor doctoranzilor care-și fac studiile cu frecvență redusă și a celor care achită taxa de studii.