Cabinetul de miniștri a aprobat în cadrul ședinței de astăzi Strategia în domeniul siguranței alimentelor pentru anii 2018-2022. Documentul are drept scop atingerea unui nivel înalt de asigurare a siguranței alimentelor și a protecției consumatorilor.

În acest sens, autoritățile își propun să vină cu o abordare integrată, care să includă toate sectoarele și etapele lanțului alimentar: de la producția de furaje și asigurarea sănătății plantelor și animalelor, până la sporirea standardelor pentru  producția primară și procesarea alimentelor, dar și depozitarea, transportarea și comercializarea alimentelor.

De asemenea, va fi implementat sistemul informativ integrat „e-ANSA”, care va asigura un schimb operativ și sigur de date dintre autorități în format electronic. Astfel, va fi instituită o platformă unică pentru acționarea rapidă și eficace în situații de urgență.

Implementarea Strategiei va asigura un grad înalt de protecție a sănătății publice și a intereselor consumatorilor. De asemenea, îndeplinirea obiectivelor stabilite va favoriza exporturile de produse alimentare și animale vii din Republica Moldova către Uniunea Europeană și către țările CSI.