Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Planul de acţiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active pentru anii 2018-2021. Realizarea măsurilor propuse va contribui la integrarea persoanelor în etate în viaţa socială, economică şi culturală, inclusiv prin implicarea mai activă a administrațiilor locale în acordarea suportului necesar acestei categorii de populaţie.

Activitățile incluse în Plan sunt orientate spre îmbunătățirea condițiilor de trai și a nivelului de sănătate a persoanelor de vârsta a treia. În acest scop, este prevăzută consolidarea sustenabilităţii bugetare a programelor de protecţie şi asistenţă socială, precum şi a celor de sănătate destinate oamenilor în etate. Totodată, este urmărită încadrarea activă a persoanelor de vârsta a treia pe piaţa muncii și asigurarea accesului şi calităţii serviciilor de calificare profesională pentru cei a căror vârstă depășește 55 de ani. Alte obiective se referă la ameliorarea indicelui îmbătrânirii active și la sporirea gradului de participare a vârstnicilor în procesul de luare a deciziilor.

La elaborarea noilor acţiuni a fost luată în considerare, atât evoluţia procesului de îmbătrânire demografică a populaţiei, cât şi rezultatele evaluării precedentului Plan de acţiuni de implementare a Programului pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici.

Cheltuielile necesare pentru realizarea Planului vor fi acoperite din bugetul de stat, precum şi din contul resurselor oferite de partenerii de dezvoltare.