Prim-ministrul Pavel Filip a prezidat astăzi ședința de lucru cu participarea membrilor Cabinetului de miniștri, a șefilor Oficiilor Teritoriale ale Cancelariei de Stat și a președinților de raioane. În cadrul întrunirii a fost făcut un schimb de opinii despre prioritățile de activitate ale Executivului și posibilitățile de intensificare a colaborării dintre autoritățile centrale şi locale, în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă cetățenii din localitățile țării.

„Noi cu toții împreună suntem responsabili pentru modul cum trăiesc oamenii în Republica Moldova. De aceea trebuie să abordăm problemele cu care se confruntă cetăţenii nu doar la întrevederile oficiale pe care le avem, ci să asigurăm o comunicare permanentă şi eficientă, astfel ca atunci când sunt întrebări, să avem posibilitatea să oferim răspunsuri”, a subliniat Pavel Filip.

În cadrul dialogului, Prim-ministrul s-a referit şi la rezultatele obținute de Executiv, menţionând progresul înregistrat în relațiile cu partenerii externi și îndeplinirea condiționalităților pentru obținerea asistenței macrofinanciare din partea UE. Totodată, Pavel Filip a remarcat că activitatea Guvernului  rămâne a fi axată pe realizarea angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere RM-UE și a reformelor inițiate, evidențiind etapele parcurse de Executiv în implementarea reformei administraţiei publice centrale. Premierul a specificat că reforma Guvernului urmăreşte sporirea eficienţei instituţiilor statului: „Ne dorim să avem instituţii mai puţine, mai mici, dar mai puternice şi mai eficiente”. Totodată, Pavel Filip a accentuat că reforma Guvernului va asigura depolitizarea Executivului și păstrarea memoriei instituționale, iar ulterior această reformă se va extinde și asupra agențiilor statului, în vederea sporirii calității serviciilor publice.

„Una dintre agențiile care au fost deja create este Agenția Servicii Publice, care cu siguranță va avea un impact pozitiv asupra vieţii cetățenilor. Obiectivul final este ca oamenii să nu se mai deplaseze din localitate pentru a obţine un certificat sau altul, având parte de toate serviciile publice în cadrul reprezentanțelor agenției în fiecare raion”, a spus Premierul.

O atenție sporită, în cadrul discuţiilor, a fost acordată şi sistemului educațional, fiind semnalate numeroase probleme în cadrul instituțiilor de învățământ. „Vom face o analiză la tot ce se întâmplă în acest sistem, pornind de la creșe și terminând cu universitățile. Vreau să vă asigur că pentru noi acest domeniu reprezintă o prioritate absolută”, a precizat Prim-ministrul.

Dialogul a purtat un caracter deschis şi constructiv, iar reprezentanţii autorităților locale au abordat o serie de probleme cu care se confruntă, între acestea: salarizarea angajaților din sectorul bugetar, necesitatea îmbunătățirii infrastructurii locale, situația ecologică în unele zone.

Premierul Pavel Filip a menţionat că toate aceste probleme sunt cunoscute şi soluţiile la ele pot fi găsite doar cu eforturi comune. Pavel Filip i-a îndemnat pe reprezentanţii autorităţilor locale să se poziţioneze pe aceiaşi parte a baricadei şi în comun cu membrii Guvernului să identifice soluţiile optime pentru depășirea acestora, asigurând creşterea calităţii vieţii cetăţenilor.