În ședința de astăzi a Cabinetului de miniștri a fost aprobat Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru pentru perioada 2017-2022. Documentul vine să asigure protecția și utilizarea durabilă a resurselor de apă în bazinul râului Nistru.

Astfel, printre obiectivele stabilite în Plan se regăsește prevenirea deteriorării stării apelor de suprafață și subterane, reducerea progresivă a poluării acestora, precum și îmbunătățirea stării corpurilor de apă.

În acest sens, sunt prevăzute o serie de măsuri, printre care: elaborarea Planurilor de gestionare a riscurilor de secetă și de inundații, sistematizarea informației privind calitatea apelor subterane, evaluarea stării râurilor mici, reconstrucția și modernizarea stațiilor de epurare, implementarea Programului de plantare și restabilire a fâșiilor riverane. Totodată, documentul urmărește promovarea utilizării raționale a apei în gospodărie pentru populația rurală, crearea Parcului Național „Nistrul de Jos”, precum și colaborarea cu partea ucraineană în vederea asigurării gestionării durabile a fluviului Nistru.

Implementarea măsurilor respective va contribui la conservarea biodiversității, micșorarea cheltuielilor pentru purificarea apei destinate consumului și la folosirea apelor de suprafaţă în scopul recreerii. Resursele financiare necesare pentru realizarea obiectivelor vor fi alocate din bugetului de stat și din fonduri externe.