Conceptul reformei sistemului de inovare și cercetare, pe ultima sută de metri

Premierul Pavel Filip a prezidat astăzi o ședință de lucru la Guvern privind implementarea reformei sistemului național de cercetare și inovare din Republica Moldova. În cadrul reuniunii, părțile au discutat despre ultimele probleme de clarificat între autorități privind Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare.

Necrolog în memoria academicianului Alexandru Ciubotaru

A încetat să mai bată inima academicianului Alexandru Ciubotaru ‒ fondator al Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, savant cu renume în țară și peste hotarele ei. Republica Moldova a pierdut un ilustru savant în domeniul embriologiei, cariologiei, citogeneticii și biotehnologiei vegetale, specialist cu merite deosebite în proiectarea și amenajarea spațiilor verzi, a parcurilor și a grădinilor botanice.