Cabinetul de miniştri a aprobat astăzi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului de Control al Prim-ministrului, fiind stabilit efectivul-limită al acestuia în număr de 8 unități de personal, parte a efectivului-limită a Cancelariei de Stat.

Documentul reglementează misiunea, funcțiile, atribuțiile, modul de organizare, competența și statutul juridic al personalului angajat în cadrul entităţii. Conform Regulamentului, Corpul de Control al Prim-ministrului este o structură fără personalitate juridică, fiind constituit din consilieri ai Premierului. Această entitate va fi  condusă de un șef numit în funcție prin decizie a Prim-ministrului. Totodată, consilierii din cadrul Corpului de Control al Prim-ministrului vor avea statut de personal din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică şi vor exercita funcţiile de monitorizare, de evaluare, de control şi de eficientizare a actului de guvernare.

Instituirea Corpului de Control al Prim-ministrului este unul dintre elementele noi prevăzute în Legea cu privire la Guvern, intrată în vigoare la data de 19 iulie 2017.

Entitatea a fost creată pentru a contribui la îmbunătățirea procesului de luare, de către Prim-ministru, a deciziilor necesare asigurării activității eficiente a autorităților/instituțiilor subordonate Guvernului.