Prim-ministrul Pavel Filip a participat alături de Președintele României, Klaus Iohannis, la reuniunea de nivel înalt „Promovarea educației pentru pace”, organizată de România, în marja celei de-a 72- a sesiuni a Adunării Generale a ONU, la New York.

În alocuţiunea sa, Premierul a remarcat că subiectul abordat este de maximă actualitate și trebuie să reprezinte o preocupare universală, în special, în contextul că tot mai mulți tineri sunt implicați în acțiuni teroriste şi activități extremiste.

Şeful Executivului de la Chişinău a menţionat că măsurile de securitate nu sunt suficiente pentru a contracara acest flagel al secolului XXI, iar educația pentru pace trebuie începută în școli, prin instituirea unor programe centrate pe prevenirea și reducerea violenței.

„În zonele afectate de conflict sau post-conflict, procesul educațional și eforturile de consolidare a păcii trebuie sprijinite prin politici pentru tineret care să prevadă posibilități de instruire profesională și vocațională, precum și de încadrare în proiecte de dezvoltare economică și socială menite să susțină economiile locale”, a declarat Prim-ministrul Republicii Moldova.

Totodată, Premierul Pavel Filip a specificat că cheia succesului în promovarea educaţiei pentru pace rezidă în implementarea simultană și concertată a unui set de activități multidimensionale, pe termen scurt, mediu și lung.

„Pe plan intern, Republica Moldova depune eforturi ca politicile și activitățile referitoare la tineret să conțină elemente axate pe promovarea toleranței, culturii păcii și non-violenței, aprecierea diversității și drepturilor omului, precum și pe asigurarea incluziunii economice, sociale și politice”, a subliniat Pavel Filip.

La final, Prim-ministrul Pavel Filip şi-a exprimat certitudinea că implementarea Agendei pentru Dezvoltare 2030, în particular, a obiectivului pentru dezvoltare durabilă centrat pe asigurarea educației incluzive și de calitate și, respectiv, a obiectivului care urmărește promovarea societăților incluzive și pașnice, va elimina multe dintre vulnerabilitățile care facilitează în prezent perpetuarea și manifestarea terorismului și a extremismului violent.